Monday, October 22, 2012

Kisah Hidup Imam Ghazali

Nama Kursus : PENDIDIKAN ISLAM
Nama Pensyarah : Ustaz abdul aziz bin harjin
Nama pelajar : Muhammad Zaki Bin rahmat
No kad Pelajar : 2012412602
Kumpulan : CSD1Cf
Fakulti : Sains komputer dan matematik
Bahagian : semester 1 

BAB 1 :
KISAH HIDUP IMAM GHAZALI
Nama lengkapnya adalah abu hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin ahmad al-tusi al-syafi`i dan di kenali sebagai IMAM AL-Ghazali. Beliau dilahirkan pada tahun 450H/1058M.di suatu kampong yang bernama Gazalah di daerah Tus yang terletak di wilayah khurasan.
    Ayahnya, Muhammad adalah seorang penenun dan mempunyai tokoh tenun di kampungnya. Kerana penghasilan tenunan yang sedikit, maka tidak dpt nenutupi keperluan harian hidup kelluarganya. Walaupun hidup miskin namun ayahnya itu seorang pencinta ilmu yang bercita cita tinggi dan berdoa semoga tuhan member anak anaknya pengetahuan luas dan mempunyai ilmu yang banyak. Ayahnya juga seorang muslim yang soleh yang taat menjalankan agama. Tetapi sayang dia meninggal sewaktu Al-Ghazali dan ahmad masih kecil lagi.
Imam Al-Ghazali belajar banyak berguru untuk mempelajari ilmu pengetahuan. Dan guru-guru beliau ialah Ahmad bin Muhammad Al-Razakani, Imam Nasr al-Isma`ili dan ahli teolog iaitu abu al-Ma`ali al-Juwaini (imam al-Haramain). Beliau sering membantu Imam al-Haramain di Universiti Nizamiyah untuk wakili imam Haramain mengajar.Selepas itu, beliau berpindah ke Mu’askar dan mengajar di Universiti Nizamiyah.Tetapi kedudukannya tidak lama ditempatkan. Akhir sekali beliau mendirikan tempat asuhan khandaqah(pesantren sufi). Setelah mengabdikan diri untuk ilmu pengetahuan,menulis dan mengajar maka pada usia 55 tahun Al-Ghazali meninggal dunia di kota kelahirannya, Tus pada tanggal 14 jamadil akhir 505H./19 Disember 1111M. dalam pangkuan saudaranya Ahmad al-Ghazali.
Perbezaan Al-ghazali dengan para sufi sebelumnya kerana dia telah menjadikan tasawuf sebagai jalan mengenal Allah,bahkan sesuatu dalam erti kata yang hakiki, yang disebut dengan ma’rifah dengan cirri-ciri dan batasnnya yan lebih jelas.Beliau memandang ma’rifah sebagai tujuan akhir yang harus dicapai manusia, sekaligus merupakan kesempurnaan tertinggi yang hakiki.

BAB 2:
RAHSIA MENGENAL KELAPARAN DAN BAHAYA KEKENYANGAN

Rahsia Kelaparan
Lapar itu sesungguhnya pahala apabila kita memeranginya. Dah ia lebih dicintai Allah. Seperti sabda rasulullah S.A.W di bawah :
rasulullah s.a.w bersabda :
    “perangilah hawa nafsumu dengan lapar dan haus, kerana sesungguhnya pahala dalam hal itu adalah seperti pahala berperang di jalan allah. Dan sesungguhnya tiada sebuah amalpun yang lebih dicintai Allah daripada lapar dan haus.”
Siapakah manusia yang lebih utama di sisi allah?
Rasulullah s.a.w bersabda:
“orang sedikit makannya dan tertawanya.”
“pemimpin segala amal adalah lapar, sedang menghinakan nafsu adalah pakaian bulu”
“pakailah,makanlah dan minumlah dalam ukuran setengah perut”
“ berfikir adalah setengah dari ibadah dan sedikit makanan itulah ibadah.”
“Orang utama adalah dari kamu di sisi Allah dalam kedudukannya pada hari kiamat adalah yang lebih panjang dari kamu dalam laparnya dan lebih panjang berfikirnya mengenai Allah SWT. Sedang yang lebih dibenci dari kamu di sisi Allah azza wa jalla pada hari kiamat adalah setiap orang yang banyak tidur, banyak akan lagi banyak minum.”

Bahayanya kekenyangan
Apabila kita kenyang maka fikiran kita akan tidur,bisu kebijakan dan malaslah anggota-anggota tubuh untuk beribadah. Seperti Luqman Al-Hakim berkata pada anaknya “Hai anakku, jika perut ini penuh tidurlah fikiran, bisulah kebijakan dan malaslah anggota-anggota tubuh untuk beribadah.”

KEBAIKAN KELAPARAN DAN KEBURUKAN KENYANG

Mempunyai 10 kebaikan kelaparan dan keburukan kenyang ;-
Pertama :Kebaikan lapar ia menjernihkan hati, mencerdikkan otak dan menerangi penglihatan hati. Manakala keburukan kenyang menyebabkan kebebalan, membuat hati buta dan mempertebal asap dalam otak menyerupai kemabukan.
Kedua : kebaikan lapar ia melembutkan hati dan jernih menyebabkan hati siap untuk menemukan kelazatan ketekunan dan pengaruh manfaat dari zikir. Manakala keburukan kenyang ia menyebabkan hati kita tidak mendapat kelazatan ketika berzikir dan tidak mendapatt pengaruhnya.
Ketiga : kebaikan lapar merasa kalah dan hina serta kehilangan kecongkakan, kegembiraan dan mengkufurkan nikmat. Manakala keburukan kenyang pula nafsu sukar untuk merasa kalah dan hina dengan apa pun.
Keempat : Kebaikan lapar ia tidak lupa bala Allah dan azabnya dan tidak lupa pemilik bala. Manakala keburukannya kenyang membuat kita lupa pada orang yang lapar.
Kelima :kebaikan lapar ia dapat mematahkan keinginan nafsu terhadap semua bentuk maksiat dan menguasai nafsu yang selalu mengajak kepada keejahatan. Manakala kenyang membuat nafsu bertambah kuat untuk melakukan kejahatan dan maksiat.
Keenam : Kebaikan lapar ia dapat menghalang daripada tidur dan melenggangkan jaga. Manakala keburukan kenyang menyebabkan banyak tidur.
Ketujuh : kebaikan lapar ia memudahkan tekun dalam ibadah. Manakala keburukan kenyang kita memerlukan waktu untuk memasak menyebabkan kita susah tekun dalam ibadah.
Kelapan : orang akan dapat mengambil manfaat dari sedikit makanan, kesihatan tubuh dan selamat dari macam-macam penyakit. Manakala keburukannya menyebabkan banyak penyakit yang akan mengacam kesihatan kita.
Kesembilan : kebaikan ia dapat meringankan biaya hidup kita. Manakala keburukan kenyang membuat kita mengunakan banyak wang atau harta.
Kesepuluh : kebaikan ia dapat mengutamakan orang lain dan bersedekah dengan makanan yang lebih. Manakala keburukannya ia akan mengutamakan diri sendiri dan sukar untuk menyedekah kepada orang lain.


MENYIAPKAN DIRI MENGHADAPI KEHENDAK NAFSU PERUT
Mempunyai tugas dan peringkat yang tertentu dalamcara menyiapkan diri menghadapi kehendak nafsu.
Tugas yang pertama : mengurangkan makan dan melatih diri dalam dengan cara sedikit demi sedikit. Tugas mengurangi makan itu terdapat empat tingkatan. Pertama iaitu mengembalikan dirinya kepada kadar makanan yang membuat tegak.kedua ia mengembalikan diri dalam sehari semalam kepada setengah mud (3ons). Ketiga kembali kepada kadar satu mud (6ons). Keempat menambah dati satu mud sampai kepada batas kenikmatan.
Tugas yang kedua : Masa makan dan batas mengakhirkannya. Didalam tugas ini terdapat tiga tingkatan.Peringkat tertinggi ia lapar dalam waktu tiga hari keatas. Kedua ialah orang lapar dalam waktu dua sampai tiga hari.Ketiga ialah tingkat terendah dan orang hanya mencukupkan makanan sekali dalam satu hari satu malam.
Tugas ketiga ialah mengenai jenis makanan dan meninggalkan lauk.

MAKANAN DAN IBADAH
Kita dinasihatkan memakan makanan secara sederhana kerana ia dapat mengimbangkan anggota badan dan memudahkan kita melakukan ibadah dengan sempurna.
ALLAH berfirman : “makan dan minumlah, dan jangan kamu berlebih-lebihan” surah ( Al-A’raf:31).

HUKUM SEMBUNYIKAN KEINGINAN MAKAN DIHADAPAN ORANG
Mempunyai dua bahaya mengancam orang pertama ialah nafsu yang tidak mampu untuk meninggalkan sebahagian makanan yang menyenangkan, lalu menginginkannya. Tetapi ia tidak ingin diketahui bahawa ia mengingikannya, maka ia menyembunyikan keinginan itu dan akan memakan dalam kesendirian apa yang tidak dimakannya bersama orang banyak. Ini adalah merupakan syirik samar.
Berfirman ALLAH SWT : “Sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah di neraka.”(an-nisa : 145).
Bahaya yang kedua ialah kalau orang mampu untuk meninggalkan kesenangan-kesenangan nafsu, hanya saja dia merasa bergembira kalau dia dikenal dengan keadaan demikian maka termasyurlah dia sebagai orang yang memelihara diri dari kesenangan nafsu.

KEINGINAN NAFSU FARJI
Ketahuilah bahawa keinginan nafsu terhadap persetubuhan menguasai manusia kerana dua manfaat dan faedah:
Manfaat pertama :manusia akan menemukan kenikmatan persetubuhan itu, lalu dia akan dapat mengkiyaskan kenikmatannya. Sesungguhnya ia merupakan kenikmatan tertinggi bagi tubuh-tubuh manusia in, sebagaimana api dan kepedihannya adalah kepedihan terbesar bagi tubuh.
Manfaat kedua : Kelangsungan keturunan dan keabadian wujud ummat. Itu semua adalah manfaat dah faedah keinginan bersetubuh.Akan tetapi didalamnya terdapat bermacam-macam bahaya yang dapat mengancam keselamatan agama dan dunia jika tidak dibatasi, dikekang dan dikembalikan kepada batas kesederhanaan.
Firman Allah SWT: “ya tuhan kami, janganlah engkau bebankan pada kami apa yang kami tidak sanggup memikulnya “ (Al-Baqarah: 286) bahawa yang dimaksud adalah puncak nafsu berahi pada perempuan.
Kadang-kadang berlebihan keinginan nafsu ini menyeret sekelompok manusia kepada dua hal yang sangat tercela :
Pertama : mereka terpaksa memakan apa saja yang dapat menguatkan syahwatnya untuk memperbanyakkan persetubuhan, sebagaimana sementara orang kadang kadang harus makan ubat-ubat yang dapat menguatkan perut agar menjadi besar keinginan nafsu makan. Rasulullah pernah bersabda : “ aku mengadu kepada jibril mengenai kelemah bersetubuh. Diperintahkannya aku untuk makan bubur harisah(bubur daging).”
Kedua : Keinginan nafsu terhadap perempuan ini membawa sementara orang sesat kepada kerinduan, dan ini merupakan puncak kebodohkan mengenai ke manakah persetubuhan ini harus diletakkan?
Nabi Muhammad SAW telah bersabda: “Wahai sekalian pemuda, hendaklah kamu mau kahwin. Barangsiapa yang tidak mampu maka hendaklah dia berpuasa, kerana puasa baginya dapat mematahkan syahwat.”

AHLI THARIQATDAN PERKHAWINAN
Ketahuilah bahawa murid(seorang yang menginginkan untuk menempuh jalan akhirat) dalam permulaan perihalnya,seeloknya dia tidak menyibukkan dirinya dengan pernikahan. Sesiapa merasa tenteram hatinya dengan selain Allah Swt akan sibuk meninggalkan Allah.
Allah SWT berfirman : “ katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, : hendaklah, mereka menahan pandangannya. “ (an-nur : 20).
Kita harus mengahwin seseorang wanita itu apabila nafsu kita tidak dapat mengawal ia dengan seeloknya. Dan ia menceritakan bahawa ketika memilihan perempuan untuk dikahwini hendaklah cantik,sopan santun kewira’an dan budi pekerti yang baik. kerana tanda kebenaran dalam menghendaki kelangsungan perkahwinan adalah budi pekerti yang baik itu.” Ia jugak meceritakan tentang seorang sahabat apabila mahu berkahwin tetapi ditolak lalu ia sanggup memujuk kerana bahayanya nafsu syahwat.

MENGAWAL NAFSU SYAHWAT DAN MATA
Keinginan nafsu syahwat merupakan keinginan nafsu yang lebih umum pada manusia ini, dan yang lebih menentang terhadap akal ketika ia bergelojak.
Ini adalah tingkat orang-orang shiddiqin. Nabi Muhammad SAW bersabda maksudnya : “Barangsiapa yang merindukan (cinta), lalu dia menahan nafsunya, menyembunyikan dan meninggalkan dia, maka dia adalah syahid. “
Dan nabi Muhammad bersabda lagi: “ tujuh orang akan mendapatkan naungan Allah dalam naungannya, pada harinya tidak terdapat naungan kecuali hanya naungannya: Pemimpin yang dulu pemuda yang hidup dalam beribadah kepada tuhannya, laki-laki yang saling mengasihi dalam urusan Allah pula, mereka berkumpul kerana Allah dan berpisah kerana Allah pula, laki-laki yang dirayu seorang perempuan yang memiliki kedudukan dan kecantikan tetapi dia lalu berkata: “Sesungguhnya aku takut kepada Allah Tuhan sekalian alam. “ Laki-laki yang bersedekah dengan tersembunyi sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang telah diinfakkan oleh tangan kanannya, dan seorang laki-laki yang berzikir kepada Allah Azza wa Jalla dan bercucuranlah kedua matanya.”Dan ia mengisahkan seorang perempuan meminta kepada Allah agar lelaki yang dia cintai berpegang teguh kepada perintah Allah.

BAB 3:
PETUA-PETUA DAN NASIHAT BERHARGA IMAM AL-GHAZALI
Tugas utama dari manusia di atas bumi ini, ialah mengadakan persiapan untuk hari depan, di akhirat kelak.
Sekiranya cinta kepada Allah sampai ke lubuk hati, maka semua cita selainnya akan tersingkir. Jika ia benar-benar mencintai Allah maka mempunya beberapa tanda. Pertama keinginan berjumpa dengannya, bersedia meninggalkannya segal yang disukainya jika bertentangan dengan perintahnya, ia mencintai kitab, rasulullah dan mencitai apa dan siapa yang ada hubungan dengan dia, suka bermunajat, selalu berzikir, taat akan perintahnya dan rela dengan segala senang hati semua sesuatu yang dating daripadanya.
Nasihat belia juga kita hendak beribadah dan menimba ilmu.berfikir untuk ilmu dan ibadah sahaja. Jika kita tidak mahu belajar tentu ia tidak dapat menyakinkan dan menetapkan hokum-hukum ibadah. Kita juga harus banyak bersabar dengan ujiannya.Merendahkan hati kepada Allah SWT dan bersikap lemah lembut dan sopan santun dengan menundukkan kepala.Tidak suka banyak bergurau senda. Kita juga harus teima alas an yang benar jika ia dari pihak lawan dan tidak sesekali segan untuk kembali ke jalannya. Tidak menjadi tukang fitnah. Dan nasihat beliau juga menyuruh kita petua doa yang diamalkan olehnya seperti Doa mohon perlindungan dari gangguan syaitan, Tasbih nabi yunus as, Khasiat doa solat hajat, Kebaikan doa solat istikharah(mohon kebajikan), Doa solat jenazah, Doa masuk kawasan perkuburan, Doa melatakkan jenazah dia dalam kubur, Doa selesai solat Jemaah, Doa masuk tandas, Doa keluar tandas, Doa dibaca sesudah istinjak, Doa ketika berwuduk, Doa ketika membasuh tangan, Doa ketika berkumur, Doa ketika menghisap ait kerongga hidung, Doa ketika mengeluarkan kotoran di dalam hidung, Doa semasa membasuh muka, Doa membasuh kedua tangan, Doa semasa membasuh tangan sebelah kanan, Doa ketika menyapu tangan kiri, Doa ketika membasuh kepala, Doa menyapu telinga, Doa menyapu leher, Doa membasuh kaki, Doa ketika membasuh kaki kanan, Doa ketika membasuh kaki kiri, Doa sesudah berwuduk, Doa ketika berjalan menuju masjid, Doa masuk masjid, Aurad dibaca sesudah solat sunat fajar, Doa selesai solat fardhu, Doa untuk memulakan sesuatu, Dia ketika dalam kesusahan, Tasbih malaikat penjaga laut, Doa sesudah minum, Doa minum susu, Doa berlindung dari digolaknya nafsu syahwat, Doa ketika hendak berjimak, Doa ketika mulai berjimak, Doa ketika keluar air mani, Doa ketika pagi, Membaca selawat nabi SAW pada hari jumaat, Doa-doa yang peting seebagai senjata hidup mukmin, Doa mohon pertolongan, Doa mendapat rezeki, Doa mohon segera membayar hutang, Doa ya lathif 129, Ayat kursi, Doa menolak semua percubaan buruk, Doa minta kemuliaan, Doa minta ilmu manfaat, Doa keluasan rezeki, Apabila anda kesulitan bayar hutang, Doa mengadap orang besar, Apabila engkau gentar kepada orang yang mezalimimu - bacalah doa ini, Doa mohon husnul khotimah, Doa mohon jalan yang lurus, Doa puji syukur atas nikmat agama islam, Doa perlindungan, Doa mohon diampuni dari segala dosa dan diterimanya taubat dan Dosa antara sesame manusia.

KESIMPULAN
Ringkasan bagi buku RAHSIA MENGENAL NAFSU DAN CARA MENGAWALNYA ialah mengenai Kisah hidup IMAM AL-GHAZALI, Keajaiban Nafsu Dan cara cara mengawalnyaseperti,Rahsia mengenal kelaparan dan bahayakekenyangan, Kebaikan kelaparan dan keburukan kenyang, Menyiapkan diri menghadapi kehendak nafsu perut, Makanan dan ibadah, Hukum sembumyikan keinginan makan di hadapan orang, Keinginan Nafsu Farji, Ahli thariqat dan Perkhawinan dan Mengawal Nagus shahwat dan mata. Dan yang terakhir ialah Petua-petua dan nasihat berharga IMAM AL-GHAZALI. Ia juga dapat mendidik kita dari cara mengawal nafsu.dan mengabdikan diri kepada Allah.

No comments:

Post a Comment